Kroniske sygdomme

Det er meget vigtigt at man kommer til årskontrol samt regelmæssige kontrol, hvis man har disse kroniske sygdomme.

Diabetes:
Årskontrol i fødselsdagsmåneden:
Patient får tid hos sekretæren til diverse prøver → Herefter får patient tid hos lægen.

  • 3 mdr. kontrol → tid hos sekretæren mht. laboratorieprøver.
  • 6 mdr. kontrol → tid hos lægen.
  • 9 mdr. kontrol → tid hos sekretæren mht. laboratorieprøver.

KOL:
Årskontrol i fødselsdagsmåneden:
Patient får tid hos sekretæren til diverse prøver → Herefter får patient tid hos lægen.

  • 6 mdr. kontrol → Tid hos sekretæren mht. diverse prøver.

Forhøjet blodtryk samt hjertekarsygdom:
Årskontrol i fødselsdagsmåneden:
Patient får tid hos sekretæren til diverse prøver → Herefter får patient tid hos lægen.
6 mdr. kontrol - tid hos sekretæren mht. diverse prøver.

Vi anbefaler at man selv køber et blodtryksapparat og måler blodtrykket derhjemme. Lægen kan bruge hjemmeblodtrykket til vurdering af behandlingen eller ved udredningen af sygdommen.

 Astma, Knogleskørhed, Stofskiftesygdom:
Årskontrol i fødselsdagsmåneden:
Patient får tid hos sekretæren til diverse prøver → Herefter får patient tid hos lægen.

Depression:
Årskontrol hos læge i fødselsdagsmåneden, eventuelt efterfulgt af tid til somatisk undersøgelse, hjertekardiogram mv. hvis det bliver nødvendigt.

Psykiatrisk lidelse:
Årskontrol i fødselsdagsmåneden:
Patient får tid hos sekretæren til diverse prøver inkl. hjertekardiogram → Herefter får patient tid hos lægen.

Patienter, der får stærkere smertestillende, sove-, beroligende samt evt. ADHD medicin skal komme til årlig medicingennemgang hos lægen.